czwartek, 27 października 2011

Ostateczne oddalenie skarg organizacji ekologicznych przez Najwyższy Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 października 2011 r. oddalił skargi kasacyjne organizacji ekologicznych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie   z dnia 4 kwietnia 2011 r. oddalającego skargi organizacji ekologicznych.
Rejon lotniska Modlin sąsiaduje z europejskimi obszarami chronionymi Natura 2000. Są to: Dolina Środkowej Wisły z licznymi rezerwatami przyrody, Puszcza Kampinoska (jednocześnie park narodowy i rezerwat biosfery), Forty Modlińskie, Dolina Wkry. Zdaniem ekologów, protestujących przeciwko budowie lotniska, trasy startów i lądowań przy złej pogodzie mogą przebiegać nad siedliskami ptaków.
Wyrok NSA oznacza, że decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dotycząca Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, wydana przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego dnia 12 marca 2009 roku oraz utrzymująca ją w mocy decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia       8 listopada 2010 r., są zgodne z prawem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz